Dịch vụ cung ứng lao động

Quý Công ty muốn mở rộng, phát triển sản xuất mà vẫn muốn định biên nhân sự thấp nhất, hoặc có những dự án ngắn hạn thời vụ hoặc lao động của Quý Công ty thường xuyên phải làm ngoài giờ và tổng giờ này có thể vượt quá 200 giờ trong năm. Để giải quyết các vấn đề này, Gia Mỹ đưa ra giải pháp là cung ứng Dịch vụ cho thuê lại lao động

Mục đích của dịch vụ cung ứng – cho thuê lại lao động?

Cung cấp đầy đủ và kịp thời số lao động có tay nghề cần thiết cho Quý Công ty có hoạt động sản xuất, kinh doanh đặc thù hay theo thời vụ, giúp Quý Công ty đỡ mất thời gian và chi phí tuyển dụng, đào tạo. Khi hết nhu cầu lao động Quý Công ty có thể cắt giảm nhanh chóng số lượng lao động theo hợp đồng cung cấp dịch vụ mà không bị ràng buộc bởi các quy định của pháp luật lao động.

Lợi ích của Dịch vụ cung ứng – cho thuê lại lao động?

• Giúp cho Quý Công Ty chuyển chi phí lương từ định phí sang biến phí

• Giảm thiểu các rủi ro pháp lý liên quan đến cho nghỉ việc hay sa thải người lao động trái pháp luật

• Giảm áp lực tuyển dụng nhân sự ngoài định biên, tính lương, giải quyết chế độ phúc lợi cho người lao động

• Không cần tìm đối tác gia công bên ngoài, từ đó kiểm sóat tốt được chất lượng sản phẩm của mình 

• Dễ dàng đưa ra yêu cầu thay thế những lao động không phù hợp bằng các lao động khác vào các vị trí chủ chốt để bảo đảm hoạt động hiệu quả

Các loại hình Dịch vụ cung ứng - quản lý lao động của Gia Mỹ